ÉN LEVERANDØR - ÉT ANSVAR
Professionel rådgivning og projektering

Lobe ApS leverer ikke blot pumper/maskiner, men komplette systemer/units i henhold til kundens specifikke ønsker. I tæt samarbejde med kunden udarbejder vi komplette løsninger hvor alle maskiner / komponenter er afstemt til hinanden. Herved har kunden kun én kontaktperson og undgår efterfølgende tvivl om hvem der har ansvar for hvad.

Engineering ydelser
  •  3D tegninger i Inventor med Vault filstyringsdatabase
  • Rørdesign, herunder gasudluftning, trykstød & selvrensning m.m.
  • Tryktabsberegninger, også med højviskøse & thixotropiske medier
  • Energiberegninger, herunder frekvensstyring m.m.
  • Udarbejdelse af PI-diagrammer
  • Styringsbeskrivelser
  • ATEX certificering
  • Udarbejdelse af risiko analyser
  • Udarbejdelse af komplette dokumentationspakker
  • CE mærkning af anlæg

Eksempel på pumpeunit fra engineering afdeling

CFD simulering af lobepumpe

REVISIONS / DOKUMENT STYRING & SPORBARHED
Moderne IT sikrer systematik & effektivitet

Ved udarbejdelse af projekter er det af afgørende betydning af der er styr på dokumentationen med revisioner og serie numre m.m.

Vi arbejder i de nyeste IT systemer. CAD tegninger udarbejdes i 3D med Inventor/Vault. Lager & projekter m.m. styres professionelt i Navision. Alle maskiner som indgår i projekter registreres med serienummer.

KOMPLETTE UNITS MED STYRING ELLER STYRINGSBESKRIVELSE
Præfabrikerede units testes i certificeret testbænk

Pumpeunits leveres oftest komplet med styring. I tilfælde hvor kunden ønsker at integrere styringen af anlægget i en eksisterende styring, udarbejder vi, i tæt samarbejde med kundens eksperter, styringsbeskrivelser. Efterfølgende deltager vi ved opstart & indkøring af anlægget.

Pumpeanlæg som leveres med styring kan, hvor det er ønsket, funktionstestes på vor certificerede test bænk.

Eksempler på projekter vi har projekteret.

BIG-MIX 80 m³ med Powerfeed Twin

Lobe leverede en komplet indfødningslinje til Gårdejer Michael Sangild i Rødekro. Det eksisterende biogas anlæg skulle opgraderes med et indfødningssystem for faste biomasser.

Til systemet blev valgt en 80 m³ BIG-MIX walking floor maskine fra Konrad Pumpe, kombineret med en BÖRGER Powerfeed Twin. Anlægget blev forberedt for udvidelse med med BHS hammermølle. Lobe projekterede og leverede et komplet system, inklusiv rørføring og styring.

Michael Sangild, Rødekro

Pumpe units til beredskabsstyrelsen

Lobe projekterede og leverede to store selvansugende dieseldrevne pumper til Beredskabsstyrelsen. Pumperne leverer ca. 18.000 l/min.

Pumperne blev projekteret og leveret i henhold til Beredskabsstyrelsens kravspecifikation med automatisk styring, arbejdslys og over vågning m.m. Trailerne er specialdesignede og synet  udrykningsbrug med blå blink.

Beredskabsstyrelsen

Eksempler på pumpeunits

Pumpeunit til rafinaderi

Pumpeunit med styring leveret til stort internationalr rafinaderi. Hele uniten er godkendt for ATEX Zone 1.

Fyldestation for sovse

JEC skruespindelpumpe med påbygget frekvensomformer. Anvendes som transportabel fyldestation for sovse.

Drænpumpe til flyvestation

BÖRGER lænsepumpe monteret på trepunktsstel for hurtig transport med Unimog. Anvendes til fjerning af smeltevand der generer flytrafikken.