DYKKEDE SKRUECENTRIFUGALPUMPER
Verderhus HSTA

Verderhus HSTA dykpumper for spildevand og slam anvendes typisk hvor der er krav om høj virkningsgrad. Leveres med automatisk koblingsfod og guiderør eller som transportabel med fod. Skruecentrifugal pumper er velegnede for pumpning af medier med viskositet op til 3.000 cP eller slam med op til 10% tørstof. Pumpens effektivitet stiger, når viskositeten stiger, hvilket i sidste ende sikrer maksimal effektivitet under pumpning af tyktflydende væsker. Takket være den store fri passage på op til 80% af diameteren på pumpens afgangsflange er pumpen særdeles velegnet til medier med mange partikler og fremmedlegemer. Verderhus dykkede skruecentrifugalpumperne fås i størrelser fra DN50 til DN150 mm med kapaciteter op til 300 m³/h og tryk op til 37 mVs.

Fordele ved skruecentrifugalpumper

√ Tilstopningsfrie, sikrer en stabil proces uden driftsstop
√ Høj virkningsgrad, lavt energiforbrug
√ Klarer pumpning af medier med op til 13% tørstof / 3.000 cP
√ Skånsom pumpning (Low-shear), produktet ødelægges ikke under pumpning
√ Minimal slitage, lang levetis selv med abresive medier

Typiske applicationer Verderhus skruecentrifugal pumper

√ Tyk slam i renseanlæg
√ Neddelt affald fra fødevareindustrien
√ Spildevand
√ Circulation af kalk opslemninger
√ Papir pulp
√ Biogas gylle

Høj virkningsgrad, stor fri passage og meget skånsom for mediet

Høj virkningsgrad med viskøse medier: Verderhus skruecentrifugalpumper arbejder efter et hybrid princip som er en blanding af en centrifugalpumpe og en fortrængningspumpe. Pumpen har centrifugalpumpen evne til at håndtere store og slidende partigler, samtidig med at den klarer viskositeter op til ca. 3.000 cP.

Skånsom: I kraft at at mediet skrues gennem pumpen bliver det også behandlet meget skånsom. Dette kan være en stor fordel ved f.eks. pumpning af flokuleret slam.

Slidstærk: Pumpen kan konfigureres af særdeles slidstærke materialer og med ekstra coating for at modstå meget slidende medier. Endvidere kan spillerummet mellem løbehjul og pumpehus justeres, således at den høje virkningsgrad kan opretholdes længst muligt.

Stor fri passage: Den frie passage i Verderhus skruespindelpumper er på op til 80% af afgangsflangens diameter, hvilket gør pumpen særdeles velegnet til medier f.eks. gylle der kan indeholde fremmedlegemer som sten og lignende.

Programoversigt & tekniske data
TypeMaksimum
kapacitet
Maksimum
tryk
Maks. partik-kestørrelseMotor størrelserMaksimum
tørstofindhold
Datablad
HSTA-50-50 A40m3/h13 mVs40 mm1.5 kW, 2.2 kW
3.0 kW, 4.0 kW
Slam: 10%
Opslemning: 30%
Datablad
HSTA-80-50-A53 m3/h20 mVs40 mm1.5 kW, 2.2 kW
3.0 kW,4.0 kW
Slam: 10%
Opslemning: 30%
Datablad
HSTA-80-80 A72 m³/h20 mVs64 mm1.5 kW, 2.2 kW, 3.0 kW, 4.0 kW 5.5 kWSlam: 10%
Opslemning: 30%
Datablad
HSTA-100-80-A
130 m³/h34 mVs64mm 1.5 kW, 2.2 kW
3 kW
Slam: 10%
Opslemning: 30%
Datablad
HSTA-100-80 B130 m³/h37 mVs64 mm1.5 kW, 2.2 kW, 3.0 KW, 4.0 kW, 5.5 KW, 7.5 kWSlam: 10%
Opslemning: 30%
Datablad
HSTA-100-100 A140 m³/h13 mVs80 mm3.0 kW, 4.0 kW
5.5 kW, 7.5 kW
Slam: 10%
Opslemning: 30%
Datablad
HSTA-100-100-B
140 m³/h14 mVs80 mm4 kW, 5.5 kW
7.5 kW
Slam: 10%
Opslemning: 30%
Datablad
HSTA-150-100 A
300 m³/h22 mVs80 mm 7.5 kWSlam: 10%
Opslemning: 30%
Datablad