STRØMLINET DETSIGN MED UDVIKLET PÅ BAGGRUND AF CFD ANALYSER
Effektiv neddykket propelmikser med høj virkningsgrad

Börger B-MX neddykkede miksere er designet for montage i tanke eller kanaler. De store langsomtgående propeller cirkulerer effektivt mediet, inklusiv klumper og fiber m.m., hvorved sedimentering og flydelag oprøres og homogeniseres.

Det ultra slanke design og de glatte overflader på hele mikseren sikrer at mediet ikke danner turbulens. Herved opnås en meget høj virkningsgrad.

1   Strømlinet rustfri mikserhus
Det strømlinede mikserhus i rustfri stål sikrer minimal strømningsmodstand

2  CFD optimeret rustfri propel
Propeldesignet er optimeret til maksimal virkningsgrad på baggrund af CFD analyser. De glatte overflader på hele mikseren sikrer mindst mulig turbolens når mediet flyder forbi mikseren

3   Guiderørs beslag 
Mikseren fastgøres til et guiderør ved hlælp af guiderørsbeslaget. Mikseres vinkel kan let justeres hvorved installationen kan tilpasses den aktuelle installation. Herved sikres det at mikseren altid arbejder optimalt.

4   Kabel gennemføring
Forsyningskablet er ført gennem den udskiftelige kabelgennemføring. Ved udskiftning af kablet afmonteres blot det lille dæksel, medens mikseren er installeret.

5  Mekanisk akseltætning og mellemkammer
Mikseren er forsynet med en højkvalitets mekanisk akseltætning. Et stort quensch kammer sikrer den højest mulige driftssikkerhed.

1   Propel mikser
Propel mikseren fastgøres til et guiderør.

2  Guiderørs beslag
Guiderørs beslaget styrer mikseren når den glider op og ned af guiderøret

3   Guiderør
Et kraftigt profilrør tilpasses beholderens dybde. Guiderøret fastgøres til tankbund og top med kraftige drejebeslag.

4   Beholder væg
Det er ikke nødvendigt at fastgøre mikseren til beholdervæggen

5   Justerings håndtag
For at sikre optimal omrøring kan mikseren til enhver tid justeres i højden og vinklen ved hjælp af justeringshåndtagene og håndvinderen. Når den ønskede justering er opnået kan den fikseres ved hjælp af en låsemekanisme.

6  Arbejdsplatform
Arbejdsplatformen sikrer optimale arbejds forhold for operatøren herfra kan man se ned i tanken og sikre sig at alt fungerer optimalt.

MODULÆRT DESIGN SIKRER HØJ GRAD AF FLEKSIBILITET
Fleksible tankløsninger i rustfri stål

Lobe ApS tilbyder også komplette løsninger med rustfrie beholdere i kapaciteter fra 30 til 5.000 m³ med et stort udvalg af tilbehør og tagkonstruktioner. Det store program sikrer stor grad af  fleksibilitet for kundetilpassede løsninger.

I kraft af det modulære design kan beholderen tilpasses i kapacitet eller flyttes hvis der måtte opstå nye behov i fremtiden.