Powerfeed Twin - Fastindfødningssystem for vanskelige biomasser

Powerfeed Twin tilsætter den faste biomasse til en rørledning som leder biomassen ind i reaktoren.

To funktioner i én maskine

Biomassen ledes ind i sneglene (1), hvor den løsnes og grovneddeles. Herefter ledes den ind i skruespindlerne (2) hvor den komprimeres (luften presses ud). Den komprimerede biomasse ledes ind i pressekanalen (3) hvor den neddeles ved hjælp at roterende pigge som samtidig genererer en stor friktionsvarme (4) (option). Komprimeringen af biomassen justeres let ved montering af en konus (5)

I installationer hvor biomassen er neddelt af f.eks. hammermølle, reduceres komprimeringen/neddelingen af hensyn til energiforbrug.

Signifikant reduceret behov for omrøring

Idet den neddelte biomasse er helt fri for luft, og efterfølgende blandes ind i gyllen, før den pumpes til tanken, flyder den ikke ovenpå. Behovet for omrøring i reaktoren reduceres derfor signifikant i forhold til konventionelle systemer.

Pumper skånes for biomasse, sten & andre fremmedlegemer

I anlæg hvor der anvendes store mængder dybstrøelse gemmer der sig ofte sten og andre fremmedlegemer som medfører nedbrud og/eller store driftsomkostninger på pumper.

Idet den slidende biomasse, i Powerfeed systemet, tilsættes efter cirkulationspumpen, skånes pumpen for den slidende biomasse med sten og fremmedlegemer. Herved opnås markante besparelser på driften af pumperne.

Høje kapaciteter, selv med vanskelige biomasser

Powerfeed Twin systemet har meget høj kapacitet, selv med særdeles vanskelige biomasser. Normalt opnås kapaciteter fra 8 – 15 t/time, afhængig af biomassens beskaffenhed.

Enkel & hurtig in-line service

Powerfeed twin serviceres let og hurtigt ved at demontere frontdæksles (A). Demontering af rørsystemet er ikke nødvendigt.

Lugerne ind til spindlerne og preskanalen (B), giver burgeren mulighed for at inspicere spindlerne og eventuelt fjerne et fremmedlegeme eller lignende.