Powerfeed systemer for injecering af fast biomasse i rørsystem

Tilsætter organisk materiale som f.eks. majs, ensilage, korn, afvandet gylle eller lignende effektivt til fermenteringen. Leveres som komplet system med fødetragt og styringsbeskrivelse.

Biomassen presses ind i rørledningen efter pumpen

Biomassen presses til en prop som hindrer det statiske tryk fra fermenteren i at presse gylle baglæns. Proppens længde kan, ved at montere eller demontere vindinger på sneglen, tilpasses biomassens struktur og de fysiske forhold. Proppen snittes i småstumper af en kraftig kniv umiddelbart før den injeceres i rørledningen.

  • Powerfeed Twin
  • Powerfeed SSE
  • Powerfeed Connect
  • Powerfeed DUO