KLARER OPGAVER HVOR ANDRE TYPER NEDDELERE MÅ GIVE OP
Rotorhakker - Robust enakslet neddeler

Rotorhakkeren klarer selv meget vanskelige opgaver hvor andre neddeler typer må give op – velegnet for neddeling af lange fibre og store partikler. Afhængig af applikationen kan maskinen konfigureres med eller uden stenfælde.

Virkemåde

Mediet med partikler og fibre ledes gennem de skråtstillede stationære knive. Partiklerne/fibrene fanges af den stationære knive og neddeles effektivt af de roterende knive.

1   Stort frontdæksel for hurtig service

Alle normale sliddele kan skiftes gennem frontdækslet medens hakkeren sidder i rørsystemet (MIP)

2  Robuste knive og modskær

De roterende og stationære knive er monteret forsat på akslen. De roterende knive drejer med akslen rund, medens de stationære er fikseret i huset.

3   Stenfælde – Sten & fremmedlegemer synker ned i stenfælden

Sten og lignende fremmedlegemer som ikke kan neddeles, synker ned i stenfælden. Stenfælden fås i forskellige størrelser og er forsynet med tømmelem og aftapningsventil for let og hurtig tømning.

Effektive stenfælder i forskellige størrelser

Maskinen kan, alt efter opgavens art, konfigureres med forskellige typer stenfælder.  Den store stenfælde type 150 er særdeles velegnet til  medier med højt tørstof indhold/viskositet og stor mængde fremmedlegemer. Lav strømningshastighed, kombineret med det lodrette flow bevirker at fremmedlegemet synker til bunds.

Rotorhakker Pure

Kompakt og økonomisk udførelse for medier der ikke indeholder fremmedlegemer.

Rotorhakker Plus 16

Med 16 liter stenfælde, velegnet for medier med lav viskositet/tørstofindhold samt begrænset mængde fremmedlegemer.

Rotorhakker Plus 150

Med 150 liters stenfælde for medier med højt tørstof/viskositet og med store mængder fremmedlegemer.

Fleksibel installation

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Eksempel 4

Maskinen kan meget let tilpasses det eksisterende rørsystem. Flangestørrelsen samt indløbs positionen kan tilpasses på få minutter ved at flytte/bytte de påmonterede tilslutninger. Specielle overgange kan også leveres hvor det måtte være ønsket.