AUTOMATISK KNIVJUSTERING SIKRER OPTIMALT NEDDELING
Multichopper - Effektiv hulskive neddeler

Multichopperen er særdeles effektiv til neddeling af lange fibre og partikler som kan give problemer i processen. Problemer med fibre der vikler sig om aksler og tilstopper varmevekslere m.m. elimineres effektivt med Multichopperen. Maskinen leveres i 3 størrelser i hhv. støbejern og rustfri stål.

Virkemåde

Mediet ledes igennem hulskiven hvor roterende knive neddeler fibrene til den ønskede størrelse. Neddelingsgraden kan varieres ved at montere hulskiver med forskellige hulstørrelser og ved at tilpasse omdrejningstallet på knivene. Den lave strømningshastighed sikrer at fibrene får adskillige snit på vej gennem hulpladen.

Vendbar flowretning

En ledeplade i tilslutningerne leder mediet ind på forsiden af kniven. Ved at bytte tilslutningerne kan flowretningen på få minutter ændres.

1   Stort frontdæksel for hurtig service
Alle normale sliddele kan skiftes gennem frontdækslet medens hakkeren sidder i rørsystemet (MIP)

2  Knivholder
De tre vendbare knive monteres i en roterende kraftig knivholder.

3  Hulskive
Den vendbare hulskive fås med forskellige hulstørrelser tilpasset den ønskede neddelingsgrad.

4  Stenfælde
Sten og andre fremmedlegemer synker ned i stenfælden under knivholderen.

5  Neddelerhus
Det store neddelerhus sikrer en meget lav strømningshastighed og minimalt tryktab

Automatisk knivjustering (MCA) sikrer optimal drift

Kniven justeres automatisk under drift. En hydraulisk enhed (MCA) trækker den roterende kniv ind mod hulskiven, således at kniven altid er optimalt justeret. Hydrauliksystemet er udformet således, at knivene ikke kan løfte sig fra hulskiven.

Lavt tryk på knivene sikrer stabil drift og lang levetid på knive og hulskiver

Den hydrauliske MCA enhed er monteret på ydersiden af maskinen for let og hurtig service. MCA enheden trækker knivene ind mod hulskiven. En indbygget kontraventil sikrer at knivene ikke kan løfte sig fra hulskiven. Herved er det muligt at reducere trykket på knivene og opnå en væsentlig længere levetid end på konventionelle systemer.

Neddelingsgraden tilpasses den enkelt opgave

Neddelingsgraden kan tilpasses ved ændring af omdrejningstal og montering af hulskiver i forskellige diametre & mønstre.