AUTOMATISK KNIVJUSTERING SIKRER OPTIMALT NEDDELING
Multichopper Pure - Effektiv hulskive neddeler

Multichopper Pure er baseret på den normale Multichopper, men er uden stenfælde. Maskinen er er særdeles effektiv til neddeling af lange fibre og partikler som kan give problemer i processen. Problemer med fibre der vikler sig om aksler og tilstopper varmevekslere m.m. elimineres effektivt med Multichopperen. Maskinen leveres i 2 størrelser i hhv. støbejern og rustfri stål.

Virkemåde

Mediet ledes igennem hulskiven hvor roterende knive neddeler fibrene til den ønskede størrelse. Neddelingsgraden kan varieres ved at montere hulskiver med forskellige hulstørrelser og ved at tilpasse omdrejningstallet på knivene. Den lave strømningshastighed sikrer at fibrene får adskillige snit på vej gennem hulpladen.

Vendbar flowretning

Ved at rotere neddelerhuset 180° kan flowretningen minutter ændres. Maskinen fås i to størrelser med hhv. DN80 og DN100 tilslutninger

Neddelingsgraden tilpasses den enkelt opgave

Neddelingsgraden kan tilpasses ved ændring af omdrejningstal og montering af hulskiver i forskellige diametre & mønstre.