ØGET GASUDBYTTE OG REDUCERET FLYDELAG
Hammermøller sikrer optimal udnyttelse af biomassen
  • Markant øget gasudbytte
  • Minimerer dannelse af flydelag og bundfældning af sand
  • Reducerer behov for omrøring
  • Lykket system uden metanemision
Muliggør anvendelse af nye biomasser

Biomasser som hidtil har været anset for uegnede til biogasproduktion kan efter findeling i Biogrinderen forvandles fra affaldsprodukt til værdifuldt materiale med højt potentielt gasudbytte. Se nedenstående eksempler.

Bioaffald & roer før
Bioaffald & roer efter
Græsensilage før
Græsensilage efter

Øger gas produktion markant

Forsøg gennemført af Research Center for Agriculture i Weihenstehhan viser et signifikant øget gasudbytte når biomassen neddeles i hammermøllen. I kraft af biomassens findelte struktur øges overfladen dramatisk, hvorved bakterierne hurtigere kan omsætte materialet.

Ingen flydelag & lavere driftsomkostninger

Utallige forsøg viser af hele anlægget kører væsentlig bedre når biomassen findeles før den kommer ind i anlægget.
Effektforbruget og slitagen på røreværker og pumper reduceres betragteligt. Ligeledes elimineres tilstopninger af varmevekslere og problemer med flydelag effektiv