DIMENSIONERING DER HOLDER
Stor erfaring med renseanlæg

Renseanlægs applikationer kræver indgående kendskab til de forskellige processer. Fiber, klude, fremmedlegemer og fedt m.m kan ofte give udfordringer i pumpesystemer. Hvad enter der er fødning af en slamafvander, cirkulation/transport af slam eller pumpning af tørslam til slamlager eller polymer tilsætning, har Lobe ApS meget stor erfaring.

Driftsøkonomiske løsninger

Vore ingeniører har meget stor erfaring med rørtabsberegninger, med eller uden polymertilsætning, og kan således ofte foreslå løsninger som reducerer driftsomkostninger markant.

Produkter til Energi & Miljø applikationer
  • Industri lobepumper
  • Neddelere
  • Excentersnekke pumper
  • Statiske & dynamiske miksere
  • Centrifugalpumper industri
  • Tandhjulspumper
  • Liverani impeller pumper
  • Slangepumper
Eksempler på gennemførte projekter

Stort dansk renseanlæg komplet bestykket med BÖRGER Blue Line loberotor pumper og SYDEX ekcentersnekke pumper.

Renseanlæg, Danmark

Fødning af dekanter med SYDEX ekcentersnekke pumpe der suger gennem en BÖRGER Multichopper som neddeler fibre.

Renseanlæg, Danmark

BÖRGER loberotor pumper og Multichoppere samt SYDEX ekcentersnekke pumper for stort dansk renseanlæg for industri spildevand.

Industrielt renseanlæg, Danmark

Stort dansk renseanlæg komplet bestykket med BÖRGER Blue Line loberotor pumper og BÖRGER Unihakkere.

Renseanlæg, Danmark

Komplet bestykning af norsk renseanlæg med 8 stk. BÖRGER CL390 Blue Line lobepumper for transport af slam.

Renseanlæg, Norge

BÖRGER loberotor pumper og SYDEX ekcentersnekke pumper for agressivt slam fra stort dansk slagteri.

Slagteri spildevandsslam, Danmark