Stor erfaring med renseanlæg

Renseanlægs applikationer kræver indgående kendskab til de forskellige processer. Fiber, klude, fremmedlegemer og fedt m.m kan ofte give udfordringer i pumpesystemer. Hvad enter der er fødning af en slamafvander, cirkulation/transport af slam eller pumpning af tørslam til slamlager eller polymer tilsætning, har Lobe ApS meget stor erfaring.

Eksperter i pumpning af afvandet slam

Pumpning af afvandet slam fra centrifuger, sibåndspressere, skruepresseren og lignende kræver stor erfaring. Fejldimensionering af tørslam pumper medfører ofte øgede driftsomkostninger, eller driftsproblemer af forskellig art.

Driftsøkonomiske løsninger

Vore ingeniører har meget stor erfaring med rørtabsberegninger, med eller uden polymertilsætning, og kan således ofte foreslå løsninger som reducerer driftsomkostninger markant.

Eksempel på tørslampumpning

Billedet viser et eksempel på en tørslam installation. Kunden ønskede at samle slammet fra alle kommunens renseanlæg i et centrallager. Slammet tippes fra lastvogn ned i slamlager, hvorfra det pumpes til forskellige siloer. Pumpeledningen var i dette tilfælde ca. 50 meter.

Tilsætning af glidemiddel reducerer trykket

Tryktabsberegninger viste i dette tilfælde at det var lønsomt at reducere trykket ved tilsætning af glidemiddel. Lobe leverede en 36 bar doserings pumpe som tilsætter glidemiddel i en ringdyse. (Ses på væggen)

Eksempel på pumpning af afvandet slam til muldvarpeskud med 24 bars SYDEX tørslampumpe og tilsætning af glidemiddel

Eksempler på gennemførte projekter

Stort dansk renseanlæg komplet bestykket med BÖRGER Blue Line loberotor pumper og SYDEX ekcentersnekke pumper.

Renseanlæg, Danmark

Fødning af dekanter med SYDEX ekcentersnekke pumpe der suger gennem en BÖRGER Multichopper som neddeler fibre.

Renseanlæg, Danmark

BÖRGER loberotor pumper og Multichoppere samt SYDEX ekcentersnekke pumper for stort dansk renseanlæg for industri spildevand.

Industrielt renseanlæg, Danmark

Stort dansk renseanlæg komplet bestykket med BÖRGER Blue Line loberotor pumper og BÖRGER Unihakkere.

Renseanlæg, Danmark

Komplet bestykning af norsk renseanlæg med 8 stk. BÖRGER CL390 Blue Line lobepumper for transport af slam.

Renseanlæg, Norge

BÖRGER loberotor pumper og SYDEX ekcentersnekke pumper for agressivt slam fra stort dansk slagteri.

Slagteri spildevandsslam, Danmark

Produkter til Energi & Miljø applikationer
 • Industri lobepumper
 • Neddelere
 • Excentersnekke pumper
 • Slangepumper
 • Centrifugalpumper industri
 • Membranpumper
 • Magnetkoblede pumper
 • Skruecentrifugal pumper
 • Tandhjulspumper
 • Liverani impeller pumper
 • BÖRGER propelomrører
 • Verderair VA-serie eldrevne membranpumper