Lobe ApS har i mere end 10 år projekteret og leveret komplette anlæg til det skandinaviske marked
Mange års erfaring
Skandinaviske anlæg er ofte væsentlig større end tilsvarende tyske eller sydeuropæiske anlæg og anvender andre typer biomasser, som kan være udfordrende. Vi har på baggrund af gennemførte projekter opbygget en unik kompetence og erfaring, som kommer kunden til gode når de vælger os.

Kvalitet betaler sig i længden

Vort motto er, at kvalitet betaler sig i længden. Dette afspejler sig i, at vi altid anvender tyske højkvalitets produkter i anlæggene. Eksempelvis er alle maskiner i rustfri stål, så de kan modstå agressive biomasser som dybstrøelse og ensilagesaft m.m.

Udsnit af vore produkter til biogas
  • Industri lobepumper
  • Neddelere
  • Excentersnekke pumper
  • Centrifugalpumper industri
  • BÖRGER propelomrører
  • Biomikser & BIG-Mix
  • Powerfeed
  • Bioselect separatorer
  • Hammermøller
  • Slangepumper
TYSK TEKNOLOGI - SKANDINAVISK ERFARING
Komplette systemer baseret på gennemprøvet tysk teknologi

Vor erfaring fra med skandinaviske biogas anlæg, kombineret med know-how fra anerkendte tyske leverandører af kvalitets maskiner, kommer kunden til gode når der skal projekteres et nyt anlæg.  Vi har speciel fokus på det skandinaviske marked hvor i gennem årene har bygget adskillige anlæg.

Eksempel på stort biogas anlæg bestykket med Konrad Pumpe maskiner – BHS hammermøller samt BÖRGER Powerfeed & pumper

KOMPLETTE INDFØDNINGSSYSTEMER MED OPTIMAL DRIFTSØKONOMI
Biomassen tilføres efter pumpen, og skubbes ind i reaktoren

Biomassen homogeniseres og grovneddeles i en Biomikser eller en BIG-Mix walking floor maskine fra Konrad Pumpe. Herefter transporteres den med sneglesystemer til en hammermølle, hvor den findeles effektivt, før den pumpes ind i fermenteren. Findelingen af biomassen øger gasudbyttet markant og minimerer risikoen for tilstopninger i varmevekslere m.m.

Komplette systemer - én leverandør, et ansvar

Manglende afstemning mellem leverandører af forskellige maskiner fører ofte til problemer.
Vi leverer ikke blot enketstående maskiner, men komplette systemer hvor alle komponenter er afstemt efter hinanden.

Fremtidssikre løsninger

Vore systemer er designet til at kunne håndtere alle typer fast biomasse. Den effektive neddeling sikrer optimalt gasudbytte, ligegyldig hvilke biomasse der skal udrådnes.

Biomassen tilsættes efter pumpen

Biomasser som f.eks. dybstrøelse indeholder traditionelt mange fremmedlegemer som er hårdt for pumperne. Ved at tilsætte biomassen efter pumpen reduceres slitagen markant i forhold til andre systemer hvor biomassen skal passere pumpen.

Fokus på driftsøkonomi

For at opnå en god totaløkonomi i anlægget er det vigtigt at have fokus på driftsomkostningerne. Store servicevenlige pumper sikrer lange serviceintervaller og minimalt reservedels forbrug.

Eksempler på gennemførte biogas projekter

Greenlab Skive Biogas, Skive
Lobe stod for projektering og levering af 4 komplette indfødningslinjer med 2 x 150 m3 BIG-Mix, 2 x 25m3 Biomiksere, snegle- og magnetsystemer, 2x 75 kW hammermøller, 2 x Powerfeed Twin’s samt komplet bestykning af pumper og neddelere til hele anlægget.

Jorberga Biogas, Ystad
3 x 140 m³ Konrad Pumpe SB Miksere, 75 kW  BHS Biogrindere & BÖRGER Powerfeed. Lobe stod for projektering, 3D tegninger af maskiner, rørføring og styringsbeskrivelse m.m.

Rybjerg Biogas, Skive
Komplet indfødningslinje med 120 m³ Konrad Pumpe BIG-Mix walking floor maskine, 75 kW BHS Biogrinder (hammermølle) og SYDEX pumpesystem.

Alvesta Biogas, Växjö
30 m³ Biomikser på vejeceller og med hydraulisk låg. Maskinen er monteret med komplet sneglesystem 450 med gennemføring til underjordisk miksertank.

Sønderjysk Biogas, Bevtoft
2 stk 60 m³ Biomikser Robust i rustfri stål, monteret på vejeceller. Maskinerne er monteret med sneglesystem 450 for fødning af 75 kW BHS hammermølle med magnetsystem. Anlægget processer 10-12 ton dybstrøelse per time.

Grøngas, Vrå
Projekt med 75 kW BHS hammermølle samt diverse SYDEX & BÖRGER pumper, herunder færdig løsning med 2 stk. SYDEX pumper og BÖRGER multichopper, der er opbygget i container på vort værksted.