Lobe har i efteråret 2018 skrevet kontrakt med Sønderjysk Biogas Bevtoft, om levering af den første af i alt to indfødningslinjer for indfødning af halm og dybstrøelse. Den komplette indfødningslinje er planlagt til levering i januar 2019, og består af 2 stk. 60 m3 Biomikser Robust, samt snegle- og magnet-system fra Konrad Pumpe, samt hammermølle fra BHS-Sonthofen. Indfødningssystemet er projekteret for indfødning af ren halm, hvor kunden selv kan variere tørstof, ved tilsætning af gylle. Hermed sikres det optimale forhold mellem kapacitet og effektforbrug på indfødningslinjen.