Biomikser - Tilsætning af diverse organiske materialer til fermenter

Biomikser i rustfri stål
Biomikseren, kombineret med enten en snegletransportør eller en BÖRGER Powerfeed, anvendes til at dosere fiberholdigt materiale til fermenteren. Alle medieberørte dele i bunden af mikseren er i rustfri stål. Øverste del af svøbet kan ligeledes leveres i rustfri stål.

Biomikseren for med ét, to eller tre mikserhoveder med rumindhold fra 12 - 50 m³.

Via en udtrækssnegl under maskinen doseres der ca. én gang i timen den ønskede mængte. Maskinen placeres på vejeceller  som styrer den doserede mængde.

Klik på billederne for at forstørre

Biomikser - klik på billedet for at forstørre

Mikserhoved

Mikserhoved med knive oparbejder materialet
Maskinerne er udstyret med 1 - 3 rustfrie mikserhoveder med knive.
Mikserhovederne blander og neddeler materialet til en masse som kan håndteres af udtrækssneglen. Hovererne rotorer med 8 - 12 omdr/min under oparbejdningen.

Tilpasning til mediet
Mikserhopvederne tilpasses mediet. Til lette medier som f.eks. majs anvendes mikserhoved med f.eks.3/4 vinding og 2 knive, medens der til vanskelige medier som dybstrøelse anvendes op til 2½ vinding med 9 knive.
Motorkraften tilpasses den valgte konfiguration.

Frekvensstyring af mikserhoveder
Behovet for neddeling og blandefunktion er stærkt afhængig af mediets beskaffenhed. Ved at frekvensstyre mikserhovederne kan oparbejdningen tilpasses mediet.
Herved minimeres energiforbruget og fleksibiliteten øges.
 
Detaljer


Forside

50 m³ mikser

Galleri

Vejesystemer

Sneglesystemer

Hydraulisk låg

Øvrigt ekstraudstyr

Brochurer

 

    Tilbage